House Brand Support

House Brand Support

House Brand Support

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
พนักงานขายประจำสาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รายละเอียดงาน
1. จัดการนำเข้า และกระจายสต๊อกสินค้าทุกแบรนด์ในร้าน
2. ดูแลสินค้าภายในระบบ
3. จัดหาสินค้า และสั่งซื้อสินค้า
4. ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าทั้งหน้าร้าน และหลังร้าน
5. จัดหา Supplier ตามมาตรฐานของร้าน
6. ตรวจสอบสต๊อกสินค้าภายในระบบโดยละเอียด
7. ดูแล จัดการเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
8. แก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
9. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.    ทุกเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.    วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป บริหารหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office)
4.    มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า Streetwear จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.    มีไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6.    มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
7.    มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก
8.    สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
9.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
10.ยินดีรับเด็กจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mama_prang@hotmail.com

SK SNEAKER

SK SNEAKER ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2020 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นจำพว

maprang-siriyakorn
โพสต์โดย
Maprang Siriyakorn