ผู้จัดการฟาร์ม

ผู้จัดการฟาร์ม

ผู้จัดการฟาร์ม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

สัตวบาล

บริษัทต้องการหา “ผู้จัดการฟาร์ม” สมัยใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

-บริหารฟาร์มขนาดใหญ่

-พัฒนาและวางระบบการเลี้ยงสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

-รับนโยบายและสามารถผลักดันให้ขึ้นเป็นโครงการ

คุณสมบัติทั่วไป

-มีทัศนคติการทำงานที่ดี: ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบ

-มีความรู้ทางการเกษตร: ทั่วไป เช่น การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การใช้เกษตรเคมีทั่วไป

-การบริหารจัดการทั่วไป: มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-คอมพิวเตอร์: Excel, Word, Photoshop, โปรแกรม cloud storage

-ภาษาอังกฤษ: อ่าน เขียน ฟังพื้นฐาน

-การเรียนรู้: ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในเวลาอันสั้น

-ทักษะการวิจัย: สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในพัฒนาและวัดผลของกระบวนการผลิตต่างๆได้

คุณสมบัติพิจารณาพิเศษ

-การบริหารโครงการ (project management): คุ้นเคยกับ Trello, Asana, หรือโปรแกรมการจัดการโครงการอื่นๆ

-โค้ดดิ้ง: เขียนโค้ดพื้นฐานได้

เงินเดือนและสวัสดิการ

-เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท (18,000+ – 25,000) ตามประสบการณ์

-ที่พัก: ห้องพักในฟาร์ม รวมค่าน้ำและไฟฟ้า

-ประกันสังคม

-โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-ปันผลพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plaupat@gmail.com

PPP Farm

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น จำหน่ายวัวเนื้อ หญ้าหมัก หญ้าสด ปุ๋ยหมัก

Xrystalent
โพสต์โดย
Xrystalent