ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ประมาณ 13,000-18,000 บาท / เดือน
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติ

1.ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถาบันการศึกษาหรือ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

2.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี

****รายได้ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมาจากการแบ่ง% จากการให้บริการ ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย มีรายได้ประมาณ 13,000-18,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน ***

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

Pharmacy health and spa

ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชม

fai_d_fai
โพสต์โดย
fai_d_fai