เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phannapha@maxima.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

– มีทักษะคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมExpress, MS Office

-มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างดี และสามารถวางระบบงานบัญชีได้

-ทำงานในภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

1.ค่าตอบแทน 20,000 – 30,000 บาทหรือขึ้นอยูากับประสบการณ์

2.ค่าอาหารวันละ 10 บาท ,เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน

3.กระเช้าเยี่ยมบ้าน

4.เงินกู้ยืมสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ธนาคารออมสิน)

5.ค่าอาหารทุกวัน ชุดพนักงาน ประกันสังคม

6.งานเลี้ยงประจำปี ,โบนัสประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

7.หยุดเสาร์แรกของเดือนที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว

9.วันลาเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

10.หยุดเสาร์แรกของทุกเดือนที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์

11.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว

12.วันลาเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดงาน

-สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ

-ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้

-จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับAuditorเพื่อตรวจสอบ

-ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี และแก้ไข กรณีระบบบัญชีมีปัญหา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล phannapha@maxima.co.th

Maxima Electronics Co.,Ltd

106 หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

LineUser24
โพสต์โดย
อุ๋ย