พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal@maxima.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ ด้านงานสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าจ้างและสวัสดิการ

1.ค่าแรงวันละ 340 บาท,  ค่าตำแหน่ง 1000 บาท/เดือน

2.ค่าอาหารวันละ 10 บาท, เบี้ยขยัน 1000 บาท/เดือน

3.กระเช้าเยี่ยมบ้าน

4.เงินกู้ยืมสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1ปีขึ้นไป (ธนาคารออมสิน)

5.ค่าอาหารทุกวัน, ชุดพนักงาน, ประกันสังคม

6.งานเลี้ยประจำปี, โบนัสประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี

7.หยุดเสาร์แรกของทุกเดือนที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงานและครอบครัว

เอกสารการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.สำเนาใบอนุญาตขับขี่(ถ้ามี)

5.รูปถ่ายขนาด 1นิ้วจำนวน 1ใบ

6.เอกสารการฉีดวัคซีน

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.043-001636, 088-5480257 E-mail: personal@maxima.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal@maxima.co.th

Maxima Electronics Co.,Ltd

106 หมู่ 3 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

LineUser24
โพสต์โดย
อุ๋ย