พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)พนักงาน Graphic Desingn Online Content พนักงานขาย(เซลล์)

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)พนักงาน Graphic Desingn Online Content พนักงานขาย(เซลล์)

พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานขาย(เซลล์)ประจำจังหวัดมหาสารคาม พนักงานขายหน้าร้าน(สาขา มข.)พนักงาน Graphic Desingn Online Content พนักงานขาย(เซลล์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขายเอกชน(เซลล์) ผู้จัดการร้านเคแคมปัส สาขา มข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร ทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถวางแผนจัดสรรบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท ชอบความท้าทายในการทำงานด้านการบริหาร จัดหากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลในบริษัทได้

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายเอกชน(เซลล์) 1 ตำแหน่ง มีความสามารถในการต่อรองเจรจาได้ ชอบพูดคุยมีมนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารและโน้มน้าวคนได้เก่ง สามารถเดินทางต่างอำเภอได้

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน มีความเป็นผู้นำและสามารถรับผิดชอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จัดทำรายงานทางการเงิน วางแผนควบคุมและตรวจการทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและนำส่งได้ตรงตามเวลา นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานด้านการบัญชีแล้ว สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ และความละเอียดรวมถึงต้องมีความสามารถในด้านการสอนงานบุคคลอื่นในสายงาน ทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายเอกชน(เซลล์) มีความสามารถในการต่อรองเจรจาได้ ชอบพูดคุยมีมนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารและโน้มน้าวคนได้เก่ง สามารถเดินทางต่างอำเภอได้
พนักงานขาย(เซลล์) ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1 ตำแหน่ง

 

สถานที่ทำงาน : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด 12/57 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.043-466000 ต่อ 501 หรือ โทร.085-6819286
E-mail : personal_kknt@hotmal.com
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด (ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์)

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร ผู้จัดการร้าน สาขา มข. 1 ตำแหน่ง ผู้ที่มีใจรักด้านงานขายและมีใจรักบริการ มีความเป็นผู้นำสามารถดูแลพนักงานในสาขาได้ ชอบพูดคุยแนะนำสินค้าและบริการด้านการขาย ดูแลภายในร้าน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)


บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจรทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขายหน้าร้าน สาขา มข. 2 ตำแหน่ง ผู้ที่มีใจรักด้านงานขายและมีใจรักบริการ ชอบพูดคุยแนะนำสินค้าและบริการด้านการขาย จัดสินค้ายกสินค้าเข้าชั้น เช็คสินค้าตรวจนับสินค้าในสาขา สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (OT)สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น U-center ติดกับร้านสะดวกซื้อ7-11 (ร้านสีส้ม)

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จัดจำหน่ายให้บริการสินค้าและวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร
ทางบริษัทได้เปิดรับสมัครพนักงานGraphic Design Online Content  1 ตำแหน่ง ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ออกแบบสินค้า โปรโมทสินค้า ตัดต่อภาพ สนใจร่วมงานกับทางบริษัทเรา

บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำหน่ายและให้บริการสินค้าวัสดุเครื่องเขียนและครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด งานระบบ IT สารสนเทศทางการศึกษาและภาคธุรกิจแบบครบวงจร
ทางบริษัทได้เปิดรับสมัคร พนักงานขาย(เซลล์) 1 ตำแหน่ง มีความสามารถในการต่อรองเจรจาได้ ชอบพูดคุยมีมนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารและโน้มน้าวคนได้เก่ง สามารถเดินทางต่างอำเภอได้

ช่องทางการติดต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร.043-042599 ,043-466000 ต่อ 501 หรือ โทร.085-6819286
E-mail : personal_kknt@hotmal.com
สนใจติดต่อสมัครได้ที่หน้าร้าน เค.แคมปัส สาขา มข. หรือ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด
(ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล personal_kknt@hotmail.com

บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด

12/57 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-466000

HR_KKNT
โพสต์โดย
HR_KKNT