ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการระบบบัญชี ระบบบันทึกบัญชี

– วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี

– ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร

– ประสานงานกับส่วนงานร้านสาขาและคลังสินค้าเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

– วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัทจัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้

– ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร

– สามารถปิดงบการเงินได้

– มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี

**สามารถส่งเรซูเม่มาที่ hr.greatexpress@gmail.com หรือโทร 043-004662

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชาย/หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมากกว่า / ทุกสาขา

3. สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์

4. มีไหวพริบดีเเละมีความกระตือรือร้น

5. สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

7. มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้จัดการบัญชี 2-3 ปี และเคยมีลูกน้องที่ต้องดูแล 10 คนขึ้นไป

8. มีความกระตือรือร้น

9. สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี

10. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

11. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

12. สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

hr.greatexpress@gmail.com

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
greatex-press