เชฟซูชิ, ผู้ช่วยเชฟซูชิ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว, แคชเชียร์

เชฟซูชิ, ผู้ช่วยเชฟซูชิ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว, แคชเชียร์

เชฟซูชิ, ผู้ช่วยเชฟซูชิ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว, แคชเชียร์

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 460++ บาท / วัน
ผู้ช่วยเชฟซูชิ, พนักงานเสริฟ, พนักงานครัว, แคชเชียร์,พนักงานล้างจาน

ร้าน Haru Hana : Japanese Cafe

ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Cafe ตั้งอยู่แถวกังสดาล มข. ในซอย อดุลยาราม ซอยถัดจากมิตรภาพลาบก้อย ใกล้บึงหนองแวงตราชู ร้านเปิด 11.00 ถึง 20.30 น หยุดทุกวันจันทร์

Website : https://www.facebook.com/haruhanacafe.kkc

ติดต่อ: 091 052 7310 หรือสามารถ inbox เข้าไปที่ทางเพจร้านได้เลยค่ะ

หรือกรอกใบสมัครทาง https://forms.gle/uUFLDgQZVZzDnkbn8

ยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยินดีรับนักศึกษาโครงการทวิภาคี สหกิจศึกษาจากต่างจังหวัดเข้าฝึกงาน

1. เชฟซูชิ 1 ตำแหน่ง / ผู้ช่วยเชฟซูชิ 1 ตำแหน่ง / พนักงานครัว 2 ตำแหน่ง
เข้างาน 10.30 น.
ร้านปิดครัว 20.30 น.
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง
รายได้ต่อวันหลังผ่านทดลองงานเริ่มต้น 460 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์ ยังไม่รวมเบี้ยขยัน ถ้าผ่านการทดลองงานมีปรับเพิ่มอีก รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเริ่มต้น 13,000++
หน้าที่ความรักผิดชอบ
1.รักษามาตรฐานการบริการ และปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
เรียนรู้รายการอาหารและ ส่วนผสมของอาหาร รวมทั้งวิธีการทำ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้าน รวมทั้งงานระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมกับการใช้งานและรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องบิลภายใน station ของตนเอง
2.รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชา รู้กฎและระเบียบของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในเวลางานโดยไม่จำเป็น

2.พนักงานเสริฟ 1 ตำแหน่ง
หลังจากผ่านทดลองงาน มีการปรับเงินให้

รายได้ต่อวันหลังผ่านทดลองงานเริ่มต้น 460 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์ ยังไม่รวมเบี้ยขยัน ถ้าผ่านการทดลองงานมีปรับเพิ่มอีก รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเริ่มต้น 13,000++
เข้างาน 11.00 น.
ร้านปิดครัว 20.30 น.
พักเบรก 1.30 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน
2. มีความรู้เรื่องการบริการเป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีความสามารถในการแยกแยะ
5. ทนรับแรงกดดันได้ดี

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

Haru Hana : Japanese Cafe

ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Cafe ตั้งอยู่แถวกังสดาล มข.

haru-hana
โพสต์โดย
Haru Hana