Sale Location

Sale Location

Sale Location

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrhappyoil@gmail.com

Loading

Sale Location

Happy Oil Group เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่ง Sale Location ตู้น้ำมันอัจฉริยะ Happy Oil พร้อมลุยงานสนุกๆ และเติบโตไปด้วยกันกับเรามีรายะเอียดดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหาพื้นที่ (Location ) การติดตั้งตู้น้ำมันอัจฉริยะ Happy Oil ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม และอุดรธานี
2. นำเสนอและขายสินค้าให้กับลูกค้าให้ได้ตามยอดขายที่กำหนดไว้
3. ติดตามการดำเนินการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
4. จัดหาพื้นที่ (Location ) ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า
5. รักษายอดขายและพัฒนากลยุทธ์การขาย
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปรายงาน และติดตามผล
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
==========================
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด , การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทางด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง กับผู้อื่นเป็นอย่างดี
5.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft offices ได้เป็นอย่างดี
6.สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

=======================
สนใจสมัครงาน
1.โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3BGZRIQ
2.กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัคร และ เอกสารสมัครงาน
มาที่ E-mail : hrhappyoil@gmail.com
3.เอกสารสมัครประกอบด้วย
1) Resume หรือ CV (อังกฤษหรือไทย)
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
6) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
7) สำเนาหนังสือรับรองการวัดผลภาษาหรือใบประกาศผ่านฝึกอบรม
8)ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrhappyoil@gmail.com

Happy Oil Group

เลขที่ 69 หมู่ 18 ต. หนองโก อ. กระนวน จ. ขอนแก่น 40170

hrhappyoil
โพสต์โดย
hrhappyoil