DUTY MANAGER, ASST. FORNT OFFICE MANAGER, IT

DUTY MANAGER, ASST. FORNT OFFICE MANAGER, IT

DUTY MANAGER, ASST. FORNT OFFICE MANAGER, IT

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ปิดรับสมัครแล้ว
DUTY MANAGER, ASST. FORNT OFFICE MANAGER, IT

คุณสมบัติ

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ในตำแหน่ง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

-เป็นคนดีและซื่อสัตย์

-มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย

-พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

DUTY MANAGER

-วุฒิการศึกษา ป.ตรี

-มีประสบการณ์ทำงานด้าน GSA มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ASST. FORNT OFFICE MANAGER

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

IT

-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

สวัสดิการและอื่น ๆ

-ประกันสังคม

-วันหยุดประจำสัปดาห์

-วันหยุดนักขัตฤกษ์

-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

-ชุดทำงาน

-ค่าอาหาร

-โอกาสก้าวหน้าในงาน

-บรรยากาศที่ดีและความสุขในการทำงาน

Glacier Hotel Khon Kaen
Kitiya Cha
โพสต์โดย
Kitiya Cha