Web developer (Front-End)

Web developer (Front-End)

Web developer (Front-End)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanalop@ensurecomm.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 18000 บาท / ปี


หางานไอที สุดปัง รายได้ดี สวัสดิการเพียบ!
กำลังมองหา Web developer (Front-End) ใจรักงาน ไอที มาร่วมทีม ‍‍

รายละเอียดงาน:

– Design, develop, and maintain user interfaces (UI) for web applications
– Write clean, maintainable, and well-documented code
– Follow best practices for front-end development
– Stay up-to-date on the latest front-end technologies and trends
– Collaborate with designers and back-end developers to create a seamless user experience
– Optimize web applications for performance and accessibility

1. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บ:
– ดีไซน์ออกแบบ UI/UX
– แปลงงานออกแบบ UI/UX เป็นโค้ด HTML, CSS และ JavaScript
– พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บที่ใช้งานง่าย ตอบสนองรวดเร็ว และเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
– เขียนโค้ดที่สะอาด ปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถบำรุงรักษาง่าย
– ทำงานร่วมกับนักออกแบบ Back-end Developer และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ปรับแต่งและทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บ:
– ทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
– ปรับแต่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บตามความต้องการของผู้ใช้
3. ติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด:
– ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยี Front-end ใหม่ล่าสุด
– ติดตามแนวโน้มการออกแบบและการพัฒนาเว็บ
– อัปเดตทักษะและความรู้ของตนอยู่เสมอ
– แบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีม
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ:
– สื่อสารความต้องการทางเทคนิคกับ Back-end Developer
– นำเสนองานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ทักษะเพิ่มเติม:
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Back-end development
– ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
– ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
– ทักษะการสื่อสารที่ดี
– ทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี
– มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

สวัสดิการ:

เงินเดือน : 18,000
โบนัสตามผลงาน
ประกันสังคม
วันหยุดพักร้อน
ลาป่วย
กิจกรรมพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Front-end Developer หรือ Web Developer
มีประสบการณ์กับภาษา HTML, CSS, JavaScript
มีประสบการณ์กับ JavaScript Framework เช่น React, Angular, Vue.js
มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีม
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
ทักษะด้านเทคนิค:
– มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนา Front-end ที่ดี:
– เชี่ยวชาญภาษา HTML, CSS, JavaScript
– เข้าใจหลักการออกแบบ UI/UX
– มีประสบการณ์กับ JavaScript Framework เช่น React, Angular, Vue.js ฯลฯ
– มีประสบการณ์กับ CSS Preprocessors เช่น SASS, LESS ฯลฯ
– เข้าใจ Responsive Design
– มีความรู้และทักษะเพิ่มเติม:
– มีความรู้ด้านการออกแบบดีไซน์กราฟิก
– Performance Optimization
ทักษะการทำงานเป็นทีม:
– ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
– เข้าใจบทบาทของตนเองและสมาชิกในทีม
– สื่อสารความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
– ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกในทีม
– ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
– มีทักษะการแก้ไขปัญหา:
– วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ
– คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
– ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
– ทดสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ทักษะการสื่อสาร:
– สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย:
– อธิบายประเด็นทางเทคนิคให้เข้าใจได้
– นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารและทีมงาน
– แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
คุณสมบัติอื่นๆ:
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
– มีทักษะการตัดสินใจ
– มีทักษะการจัดการเวลา
– มีวินัยและความรับผิดชอบ
– ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

วิธีสมัคร:
ส่ง Resume มาที่ thanalop@ensurecomm.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanalop@ensurecomm.com

thanalop roeksirinukul
โพสต์โดย
thanalop roeksirinukul