Web developer (Back-End)

Web developer (Back-End)

Web developer (Back-End)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanalop@ensurecomm.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 18000 บาท / ปี


หางานไอที สุดปัง รายได้ดี สวัสดิการเพียบ!
กำลังมองหา Web developer (Back-End) ใจรักงาน ไอที มาร่วมทีม ‍‍

รายละเอียดงาน:

– Design, develop, and maintain the server-side logic of web applications
– Write clean, maintainable, and well-documented code
– Follow best practices for back-end development
– Stay up-to-date on the latest back-end technologies and trends
– Collaborate with front-end developers and designers to create a seamless user experience
– Optimize web applications for performance and scalability
– Ensure the security of web applications

1. ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บ:
– ออกแบบและพัฒนา APIs และ back-end services
– เขียนโค้ดที่สะอาด ปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถบำรุงรักษาง่าย
– ทำงานร่วมกับ Front-end Developer และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
– แก้ไขปัญหาทางเทคนิค
2. ปรับแต่งและทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บ:
– ทดสอบ APIs และ back-end services
– ระบุและแก้ไขข้อบกพร่อง
– ปรับแต่ง APIs และ back-end services ตามความต้องการของผู้ใช้
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า APIs และ back-end services ปลอดภัย
– ทดสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
3. ติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด:
– ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยี Back-end ใหม่ล่าสุด
– ติดตามแนวโน้มการพัฒนาซอฟต์แวร์
– อัปเดตทักษะและความรู้ของตนอยู่เสมอ
– แบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีม
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ:
– สื่อสารความต้องการทางเทคนิคกับ Front-end Developer
– นำเสนองานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ทักษะเพิ่มเติม:
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Front-end development
– ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
– ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
– ทักษะการสื่อสารที่ดี
– ทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี
– มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

สวัสดิการ:

เงินเดือน : 18,000
โบนัสตามผลงาน
ประกันสังคม
วันหยุดพักร้อน
ลาป่วย
กิจกรรมพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีประสบการณ์ด้าน Back-end Developer หรือ Software Engineer
มีประสบการณ์กับภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน Back-end เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี
ทักษะด้านเทคนิค:
– มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนา Back-end ที่ดี:
– เชี่ยวชาญภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน Back-end เช่น Java, Python, PHP, Node.js, Go, C# ฯลฯ
– เข้าใจหลักการออกแบบระบบ Back-end เช่น RESTful API, Microservices Architecture, Event-driven Architecture ฯลฯ
– มีประสบการณ์กับฐานข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL, MongoDB ฯลฯ
– เข้าใจระบบปฏิบัติการ Linux
– มีทักษะในการเขียน Unit Test และ Integration Test
– มีความรู้และทักษะเพิ่มเติม:
– มีความรู้เกี่ยวกับ Domain & Hosting (Cloud)
– Web Security
ทักษะการทำงานเป็นทีม:
– ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
– เข้าใจบทบาทของตนเองและสมาชิกในทีม
– สื่อสารความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
– ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกในทีม
– ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
– มีทักษะการแก้ไขปัญหา:
– วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ
– คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
– ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
– ทดสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหา
ทักษะการสื่อสาร:
– สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย:
– อธิบายประเด็นทางเทคนิคให้เข้าใจได้
– นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารและทีมงาน
– แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
คุณสมบัติอื่นๆ:
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
– มีทักษะการตัดสินใจ
– มีทักษะการจัดการเวลา
– มีวินัยและความรับผิดชอบ
– ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

วิธีสมัคร:
ส่ง Resume มาที่ thanalop@ensurecomm.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanalop@ensurecomm.com

thanalop roeksirinukul
โพสต์โดย
thanalop roeksirinukul