นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Drive Test Engineer (DTE)_พนักงานทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์

รายละเอียดงาน : ทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัทพ์ และ ทำสรุปรายงานผลการทดสอบสัญญาณ คุณสมบัติ :

1. ปสว สาขา โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถฝึกงานในพื้นที่ จังหวัด ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ดได้

สวัสดิการ

1. เบี้ยเลี้ยงฝึกงาน รายวัน

2. ที่พัก ค่าเดินทาง

3. ประกันอุบัติเหตุ และ สุขภาพ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wenaporn.k@elabram.com

Elabram Systems Co.,Ltd.

Elabram Systems Co.,Ltd.

Care--Wena
โพสต์โดย
Care..Wena