พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ

รายละเอียดการสมัครงาน aguniversal.com.

พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ

รับสมัครพนักงานรายวัน งานปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ จำนวนมาก

ลักษณะงาน

งานล้างเมล็ด รับเมล็ด รวมถุงเมล็ด และ  คัดแยกเมล็ดพันธุ์

เริ่มงาน 8.00 น. – 17.00 น.

คุณสมบัติ

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. อ่านออก เขียนได้

3. ไม่จำกัดเพศ

4. มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้งาน

รายละเอียดการสมัครงาน aguniversal.com.

A.G. Universal co,Ltd

ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออก

AGUniversal
โพสต์โดย
AGUniversal