เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร

รายละเอียดการสมัครงาน aguniversal.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

เจ้าหนาที่ส่งเสริมการผลิต

1.จัดหา แนะนำ ติดตาม เกษตรกรสมาชิก

2.ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสมาชิก สำหรับใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3.ขออนุมัติผลิตและส่งรายงานการผลิต

4.จัดทำและส่งรายงานผลิตเมล็ดพันธุ์ตามกำหนดของฝ่ายฯ

รายละเอียดการสมัครงาน aguniversal.com.

A.G. Universal co,Ltd

ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออก

AGUniversal
โพสต์โดย
AGUniversal