บริษัท ดินดิน จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ดินดิน จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ดินดิน จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดการสมัครงาน line.me.

บริษัท ดินดิน จำกัด

บริษัท ดินดิน จำกัด
สถานีวิทยุ 666 Radio Station
F.M. 90.75 MHz. จังหวัดขอนแก่น
F.M. 101.00 MHz. จังหวัดร้อยเอ็ด

รับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัว พร้อมหลักฐานอื่นๆ มาที่
Inbox Facebook: 666Radiostation
Line @9075kk โทร 043-221096, 090-9455666

รายละเอียดการสมัครงาน line.me.

บริษัท ดินดิน จำกัด
โพสต์โดย
KKL News