ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน/สัตวบาลดูแลไก่

ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน/สัตวบาลดูแลไก่

ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน/สัตวบาลดูแลไก่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง/ตกลง บาท / เดือน

Loading

ผู้ดูแล/เลี้ยงไก่ชน/สัตวบาลดูแลไก่

ลักษณะงาน
ดูแลรักษาไก่ในฟาร์มทั้งเรื่องอาหาร ความสะอาด
ดูแลสุขภาพไก่ในฟาร์ม รวมถึงแม่พันธ์ุพ่อพันธุ์
พร้อมการเฝ้าระวังจากโรคติดต่อทางสัตว์เลี้ยง

(มีสวัสดิการประกันสังคม  ที่พักและอาหาร)

**หากมีประสบการณ์เลี้ยงไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pop.populaire@hotmail.com

ไก่ชน พวงแก้ววรกา ฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชน ขอนแก่น

pop-powereast
โพสต์โดย
pop-powereast