คนสวน/ช่างทั่วไป

คนสวน/ช่างทั่วไป

คนสวน/ช่างทั่วไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล buathip.resort@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

คนสวน/ช่างทั่วไป

========================
ตำแหน่ง คนสวน/ช่างทั่วไป
========================
เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดภายนอกอาคาร, สวนหย่อม, ลานจอดรถ
รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์และเครื่องมือทำสวนในอยู่ในสภาพดี
เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆภายในโรงแรม
ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยอย่างสุภาพและมีมารยาท

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 20-45 ปี
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค
เข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผลตอบแทน
ค่าแรงวันละ 325 บ.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3 สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
4 สำเนาผลการศึกษา
5 รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว 1 รูป

หากมีประสบการณ์ในการทำงานตามสายงานมาก่อน หรือสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอาคาร (ไฟฟ้า/ประปา) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเข้ามายื่นใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่โรงแรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน
โทรนัดเวลาสัมภาษณ์งานได้ที่ หมายเลช 081-150-5995 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน
สถานที่ตั้ง คลิกที่นี่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล buathip.resort@gmail.com

โรงแรม บัวทิพย์รีสอร์ท

เป็นโรงแรมขนาดกลางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านการตรวจสอบจาก

buathipresort
โพสต์โดย
buathipresort