ช่างแอร์

ช่างแอร์

ช่างแอร์

รายละเอียดการสมัครงาน โรงแรมอิงธารา.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

Loading1.อาหาร

2.ยูนิฟอร์ม

รายละเอียดการสมัครงาน โรงแรมอิงธารา.

โรงแรมอิงธารา