พนักงานตอนรับ กะบ่าย,ดึก 1 ตำแหน่ง

พนักงานตอนรับ กะบ่าย,ดึก 1 ตำแหน่ง

พนักงานตอนรับ กะบ่าย,ดึก 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานตอนรับ กะบ่าย,ดึก

คุณสมบัติ

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.เพศชาย หรือ หญิง

3.วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี

4.รักงานบริการ

5.บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

6.สามรถทำงานเข้ากะบ่าย-ดึก ได้

7.มีประสบการณ์งานโรงแรม รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4.สำเนาใบรับรองการศึกษา

5.เอกสารทางการทหาร(ถ้ามี)

6.เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล reservation@ptnkkhotel.com

โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล

555 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

PratunamHotel
โพสต์โดย
PratunamHotel