ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน โทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์+081-8733754.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading1.เพศชาย อายุ 27-45 ปี

2.วถฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส.

3.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

4.หากมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน โทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์+081-8733754.

โรงแรมนาดี 10

แถวรร.แก่นนคร