ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

ช่างไฟและช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรมนาดี 10, 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading1.เพศชาย อายุ 27-45 ปี

2.วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส.

3.มีความขยัน อดทน

4.หากมีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า / ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง.

โรงแรมนาดี 10

แถวรร.แก่นนคร