หัวหน้าครัว(ด่วนที่สุด)

หัวหน้าครัว(ด่วนที่สุด)

หัวหน้าครัว(ด่วนที่สุด)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.glacierhotel@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค/ทั่วไป ด่วน

สามารถประกอบอาหารได้ มีรสชาติ ประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารไทย อาหารจีน หรืออาหารทางยุโรป สามารถคิดต้นทุนการประกอบอาหารได้ คำนวณปริมาณอาหารที่ใช้ในงานเลี้ยง งานต่างได้อยา่งพอดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัยมี ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เงินเดือนตามลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.glacierhotel@gmail.com

kratae-tae
โพสต์โดย
Kratae Tae