พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน
ครูวิทยาศาสตร์, ครูพละ

รับสมัครงานตำแหน่ง :

1.       พี่เลี้ยงเด็ก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1.       ประวัติ (Resume)

2.       สำเนาวุฒิการศึกษา

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6.       เอกสารเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์โรงเรียน Penburyschool1@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเพ็ญบุรี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

โรงเรียนเพ็ญบุรี

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

teacher
โพสต์โดย
teacher