ครูภาษาจีน, ครูพละ, ครูภาษาอังกฤษ, ครูวิทยาศาสตร์, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิชาการ, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

ครูภาษาจีน, ครูพละ, ครูภาษาอังกฤษ, ครูวิทยาศาสตร์, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิชาการ, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

ครูภาษาจีน, ครูพละ, ครูภาษาอังกฤษ, ครูวิทยาศาสตร์, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิชาการ, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 1xxxx หรือ ตามที่ตกลงกัน บาท / เดือน
ครูภาษาจีน, ครูพละ, ครูภาษาอังกฤษ, ครูวิทยาศาสตร์, ครูคณิตศาสตร์, ครูวิชาการ, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

รับสมัครงานตำแหน่ง :

1.       ครูภาษาจีน 1 อัตรา

2.       ครูพละ 1 อัตรา

3.       ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

4.       ครูวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

5.       ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

6.       ครูวิชาการ 1 อัตรา

7.       ผู้ประสานงาน 1 อัตรา

8.       เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 1x,xxx หรือ ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบ และใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ถ้ามีประสบการณ์การสอนหรือประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

1.       ประวัติ (Resume)

2.       สำเนาวุฒิการศึกษา

3.       สำเนาบัตรประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

5.       รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6.       เอกสารเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์โรงเรียน Penburyschool1@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเพ็ญบุรี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล penburyschool1@gmail.com

โรงเรียนเพ็ญบุรี

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

teacher
โพสต์โดย
teacher