ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างโรงเรียน บาท / เดือน
ครูประจำชั้น และ ครูพี่เลี้ยง

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา (เพศหญิง อายุ 19-45 ปี)

(ครูระดับชั้นเตรียมอนุบาล นักเรียนอายุ 2 ปี)

วุฒิการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส.

ปฎิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 07.20-17.00 น.

เงินเดือนให้ตามโครงสร้างของทางโรงเรียน

จะแจ้งให้ทราบวันที่มาสัมภาษณ์งาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
joketeam
โพสต์โดย
joketeam