ครู

ครู

ครู

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างทางโรงเรียน บาท / เดือน

Loading

ครู

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
3/562 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครครู
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น 3 อัตรา (เพศหญิง) อายุ 22 – 45 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาอื่นๆ ที่เคยผ่านประสบการณ์ การสอนมาแล้ว
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 แผ่น
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 แผ่น
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี)
อื่น ๆ  เช่น แฟ้มสะสมผลงาน(ถ้ามี)
รับสมัคร /โดยมาเขียนใบสมัครที่โรงเรียนเท่านั้น พร้อมสอบสัมภาษณ์ทันที ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โรงเรียนเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โทร.043-222033 , 083-0053409 , line ID 7494189

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joketeam3236@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

3/562 ซอย 1/3 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

aj-joke
โพสต์โดย
AJ Joke