ครูเอก ปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้สอน

ครูเอก ปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้สอน

ครูเอก ปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้สอน

รายละเอียดการสมัครงาน -.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามข้อตกลง บาท / เดือน
ครูเอก ปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง,ครูผู้สอน

ครูประจำชั้นอนุบาล(เพศหญิง)จบป.ตรี ปฐมวัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน -.

โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์

บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น