แม่บ้าน โครงการ English Program

แม่บ้าน โครงการ English Program

แม่บ้าน โครงการ English Program

รายละเอียดการสมัครงาน www.anubankhonkaen.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 7000 บาท / เดือน

Loadingเพศหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
ยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เวลา 8.30-16.30 น. ภายในวันที่ 10-16 มกราคม 2566

รายละเอียดการสมัครงาน www.anubankhonkaen.ac.th.

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น