คนขับรถ 3 ตำแหน่ง

คนขับรถ 3 ตำแหน่ง

คนขับรถ 3 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wannaratsuksa@gmail.com

คนขับรถ 2 ตำแหน่ง

สามารถขับระกะบะได้ดี มีใบขับขี่ ใจเย็น ทำงานจันทร์- ศุกร์  หยุดวันนักขัตฤกษ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wannaratsuksa@gmail.com

โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา

136/19-20 ซ.บะขาม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น