เจ้าหน้าที่กราฟฟิก(สาขาเมืองขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก(สาขาเมืองขอนแก่น)

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก(สาขาเมืองขอนแก่น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ratchut@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (สาขาขอนแก่น) /ครูภาษาจีน/ครูผู้ช่วย (สาขาบ้านไผ่)

ตำแหน่ง Creative 1 อัตรา
ลักษณะงาน
– ร่วมคิด ออกแบบ และวางแผนเพื่อสื่อสารกิจกรรมของ รัตน์ฉัตร ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ติดต่อโรงพิมพ์
– ไม่จำเป็นต้องตรงสาย แต่ควรมีสกิลที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น ใช้ PS AI เป็นอยู่ก่อนแล้ว)
– สร้างวิดีโอที่สั้นๆ ได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
– อาจจะมีงานออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์บ้าง
– สามารถนำเสนอไอเดียในการทำบทความและสื่อสารออกมารู้เรื่องได้
– ใช้ คะ/ค่ะ ได้ถูกต้อง
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์ และ ออกแบบ
– เข้าใจสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายแฟลตฟอร์ม เช่น Facebook และ Instagram รวมถึง Digital Marketing
– จำเป็นจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นของตัวเอง
ขั้นตอนการสมัคร: ส่ง resume มาที่ email: hr.ratchut@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ratchut@gmail.com

โรงเรียนรัตน์ฉัตร

194 หมู่4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

AofMase
โพสต์โดย
AofMase