ครู ดนตรี

ครู ดนตรี

ครู ดนตรี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingโรงเรียนบ้านพร้อมบุญได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทั้งในรูปแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมอง (EF) และห้องเรียนสองภาษา (IEP) เพื่อรองรับการขยายโรงเรียนและชั้นเรียนจึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้

ครู จำนวน 1 อัตรา

1. เอกดนตรี

 

 

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกตามที่ระบุหรือใกล้เคียง

– มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีก็ได้

อัตราเงินเดือน 1x,xxx ตามโครงสร้างองค์กร รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– เงินฝากกองทุนเมื่อบรรจุ หรือประกันสังคม

– อาหารกลางวัน

– โบนัส

– ศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่างประเทศ)

 

การรับสมัคร

สมัครโดยยื่นเอกสารทาง email เท่านั้น (bpb.sch2015@gmail.com) 

ระบุชื่อ-นามสกุล, วิชาเอกที่สมัคร, เงินเดือนที่ต้องการ, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

พร้อมแนบไฟล์

1. resume

2. เอกสารทางการศึกษา

3. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

4. เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประกาศนียบัตร รูปภาพ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Baan Promboon School Channel
โพสต์โดย
Baan Promboon School Channel