ครู ปฐมวัย/ ครู สังคม/ ครู ประถมศึกษา

ครู ปฐมวัย/ ครู สังคม/ ครู ประถมศึกษา

ครู ปฐมวัย/ ครู สังคม/ ครู ประถมศึกษา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ครู เอกอังกฤษ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทั้งในรูปแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมอง (EF) และห้องเรียนสองภาษา (IEP) เพื่อรองรับการขยายโรงเรียนและชั้นเรียนจึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้

ครู จำนวน 2 อัตรา

1. ปฐมวัย
2. สังคมศึกษา /ประถมศึกษา

 

 

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกตามที่ระบุหรือใกล้เคียง

– มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีก็ได้

อัตราเงินเดือน 1x,xxx ตามโครงสร้างองค์กร รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– เงินฝากกองทุนเมื่อบรรจุ หรือประกันสังคม

– อาหารกลางวัน

– โบนัส

– ศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่างประเทศ)

 

การรับสมัคร 

1. resume

2. สำเนา เอกสารทางการศึกษา

3. สำเนา ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

4. เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประกาศนียบัตร รูปภาพ Portfolio เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
***** สมัคและสัมภาษณ์ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Baan Promboon School Channel
โพสต์โดย
Baan Promboon School Channel