ครู คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ปฐมวัย/ดนตรี-นาฏศิลป์

ครู คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ปฐมวัย/ดนตรี-นาฏศิลป์

ครู คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ปฐมวัย/ดนตรี-นาฏศิลป์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ครู เอกอังกฤษ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทั้งในรูปแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาสมอง (EF) และห้องเรียนสองภาษา (IEP) เพื่อรองรับการขยายโรงเรียนและชั้นเรียนจึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้

ครู จำนวน 4 อัตรา

1. เอกคณิตศาสตร์

2. เอกวิทยาศาสตร์ (สาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สอนระดับประถมศึกษา)

3. เอกปฐมวัย

4. ดนตรี-นาฏศิลป์

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกตามที่ระบุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีก็ได้

อัตราเงินเดือน 1x,xxx ตามโครงสร้างองค์กร รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– เงินฝากกองทุนเมื่อบรรจุ หรือประกันสังคม

– อาหารกลางวัน

– โบนัส

– ศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่างประเทศ)

 

การรับสมัคร 

1. resume

2. สำเนา เอกสารทางการศึกษา

3. สำเนา ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

4. เอกสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ประกาศนียบัตร รูปภาพ Portfolio เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

*****  สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
*****  สมัครและสัมภาษณ์ทันที
***** ติดต่อ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ เวลา 08.30-16.30 วันจันทร์-ศุกร์

0804001602

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bpb.sch2015@gmail.com

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Baan Promboon School Channel
โพสต์โดย
Baan Promboon School Channel