ครูปฐมวัย, ครูประถม, ครูมัธยม

ครูปฐมวัย, ครูประถม, ครูมัธยม

ครูปฐมวัย, ครูประถม, ครูมัธยม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล galyanee@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ทดลองงาน 13,000.- บาท / เดือน

ครูปฐมวัย, ครูประถม, ครูมัธยม

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่ง

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2566 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

– คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสอนในรายวิชาที่ถนัด 50 นาที และสัมภาษณ์

– เริ่มทำสัญญาทดลองงาน เดือนพฤษภาคม 2566 ระยะทดลองงานไม่เกิน 4 เดือน

– ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล galyanee@gmail.com

โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

โรงเรียนเอกชน เปิดรับนักเรียน เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6