ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร – วุฒิ ปวช. – มีประกันสังคม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA