ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

-จบสาขาช่างกลโรงงาน

-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-พิกัด อยู่ใกล้ แม็คโครขอนแก่น สาขา 2

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA