หัวหน้างานการตลาด

หัวหน้างานการตลาด

หัวหน้างานการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานธุรการ

– เพศชายหญิง 2 ตำแหน่ง

– วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส. ป.ตรี

– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด

– พิกัดอยู่ใกล้ แม็คโคร สาขา 2

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA