พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานธุรการ

– เพศหญิง

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์สัมผัสได้

– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– พิกัดอยู่ใกล้ แม็คโคร สาขา 2

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

KLUNGNANA
โพสต์โดย
KLUNGNANA