ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd.jvkk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,300 บาท และ 9,600 บาท บาท / เดือน

Loadingประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานบริการ งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

เข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ รพ. www.jvkk.go.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd.jvkk@gmail.com

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์