สถาปนิก 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!!!!

สถาปนิก 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!!!!

สถาปนิก 1 ตำแหน่ง ด่วน!!!!!!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasiri.nm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

โฟร์แมน 2 อัตรา ด่วน!!!!!

คุณสมบัติดังนี้
1. ปริญญาตรีสถาปัตย์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบและออกแบบ

3. มีความรู้พื้นฐานและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up / Auto Cad ได้ดี

4. สามารถตรวจ defect และจัดทำเอกสารได้

5. สามารถติดต่อประสานงานกับช่างและผู้รับเหมาได้ และปรับตัวตามสถานะการณ์ได้

6.มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasiri.nm@gmail.com

โครงการวราสิริ โนนม่วง
warasiri
โพสต์โดย
warasiri