โฟร์แมนและวิศวกร 2 อัตรา ด่วนมาก !!!!!

โฟร์แมนและวิศวกร 2 อัตรา ด่วนมาก !!!!!

โฟร์แมนและวิศวกร 2 อัตรา ด่วนมาก !!!!!

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasiri.nm@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
โฟร์แมน 2 อัตรา ด่วน!!!!!

1.ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีความรู้และประสบการณ์ในการอ่านแบบได้

3.มีความรู้พื้นฐานและใช้งานโปรแกรม Autocad/ Sketup ได้ดี

4.สามารถประสานงานและติดตามงานกับผู้รับเหมาได้

5.มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้างตั้งแต่  1-3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล warasiri.nm@gmail.com

โครงการวราสิริ โนนม่วง
warasiri
โพสต์โดย
warasiri