ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 20,000 บาท / เดือน
พนักงานขับรถทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย-หญิง
2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี/การเงิน
4. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี และแม่นยำ
6. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหมู่บ้านโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม แมงโก้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความชำนาญการใช้ Microsoft Excel
9. มีทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
10. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ในการบริหารทีม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch