พนักงานขับรถเฮี๊ยบและโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถเฮี๊ยบและโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับรถเฮี๊ยบและโฟล์คลิฟท์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 400-500 บ./วัน บาท / วัน
พนักงานขับรถทั่วไป

ลักษณะงาน

1.ขับเฮี๊ยบรับ-ส่งอุปกรณ์ ในไซต์งานก่อสร้าง
2.ดูแลรักษา เช็คสภาพเครื่องยนต์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
3.ขับรถโฟล์คลิฟท์ จัดเก็บสินค้าและส่งสินค้าลงแปลง
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45 ปี

2.วุฒิ ม6 , ปวช , ปวส. ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ในการขับรถเฮี๊ยบ และโฟล์คลิฟท์ ในงานก่อสร้าง

4.มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์

 

  เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาผลการเรียน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน

6. ใบอนุญาตขับขี่ ท2

สามารถมาสมัครด้วยตนเองที่  โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร  063-862-7669

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch