รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Project Manager / Project Site / Site Engineer /QE QS Cost control / โฟร์แมน / พนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี / ทรัพยากรบุคคลอาวุโส )

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Project Manager / Project Site / Site Engineer /QE QS Cost control / โฟร์แมน / พนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี / ทรัพยากรบุคคลอาวุโส )

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน (Project Manager / Project Site / Site Engineer /QE QS Cost control / โฟร์แมน / พนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี / ทรัพยากรบุคคลอาวุโส )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
พนักงานขับรถทั่วไป

***สถานที่ปฏิบัติงาน   ที่จังหวัดขอนแก่น****

            ตำแหน่ง  Project Manager   ( 1 อัตรา )   —–  เงินเดือน  50,000 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เพศชาย 30 ปี ขึ้นไป

2.       จบการศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

3.       เคยอยู่ในตำแหน่ง Project Site หรือ Project Manager อย่างน้อย 2 ปี

4.       มีประสบการณ์ในการทำงานอสังหา คอนโดหรือบ้านเดี่ยว อย่างน้อย 5 ปี

5.       มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

                ตำแหน่ง  Project Site    —–  เงินเดือน  40,000 ( ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       ชาย

2.       27 ปี ขึ้นไป

3.       ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

4.       มีประสบการณ์การเป็น Project หมู่บ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตำแหน่ง  Site Engineer     —– เงินเดือน  17,000 – 20,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     เพศ ไม่จำกัด

2.     อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3.     วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

4.     ประสบการณ์การทำงานงานหมู่บ้านจัดสรร 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ตำแหน่ง  QE , QS , Cost control   ( 3 อัตรา ) —– เงินเดือน 17,000-20,000

คุณสมบัติ

-พร้อมเรียนรู้

-มีทักษะการเจรจาต่อรอง ไหวพริบดี / บุคลิกภาพดี / อัธยาศัยดี รู้จักแก้ไขปัญหาได้ทันที

-สามารถเดินทางไปทำงานในแต่ละโครงการได้

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย  —- เงินเดือน  15,000 + ค่าคอมมิสชั่น (สูงสุด 50,000 /ด )

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เพศ หญิง

2.       22 ปีขึ้นไป

3.       ปวส. ขึ้นไป

4.       มีประสบการณ์ในด้านการขายสินค้าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.       สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

6.       มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี

7.       มีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ตำแหน่ง โฟร์แมน  — เงินเดือน 12,000-15,000  (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

2.      วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      ประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านจัดสรร / คอนโด อย่างน้อย 3 ปี

4.      มีทักษะ ไหวพริบดี / บุคลิกภาพดี / อัธยาศัยดี รู้จักแก้ไขปัญหาได้ทันที

5.      มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

6.      สามารถเดินทางไปทำงานในแต่ละโครงการได้

รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

2. ร่วมในการวางแผนภาพรวมของโครงการ -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง

3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา

4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน

5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

7. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

            ตำแหน่ง หัวหน้าบัญชี /พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน

1.หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน ( Key Responsibilities and Activities) ( Key Objectives) -จัดทำงบการเงิน งบดูล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร -วางแผน งานบัญชีภาษี เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท -ทำประมาณการรายได้ รายจ่ายเพื่อยื่น ภงด.51 ครึ่งปีให้ผู้บริหาร -จัดทำ Cashtlow แต่ละโครงการ ตามนโยบายผู้บริหาร -admin ระบบแมงโก้ พร้อมแก้ปัญหาเบื้องต้น -อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

2.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าลูกหนี้/บุคคล -ตรวจสอบบัญชีเงินเดือนรปภ. ของห้างฯ -ตรวจสอบทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน. ของห้าง -ตรวจสอบทำประกันสังคมประจำเดือน และ รายงานแจ้งเข้า- แจ้งออก ประกันสังคม -ตรวจสอบจัดทำและสรุป ภงด 1ก ประจำปี -ตรวจสอบ รายได้อื่นๆ -ตรวจความถูกต้อง รับเงินจอง เงินดาวน์ เงินทำสัญญา และเปิดขายในระบบ -ตรวจเอกสาร ด้านขาย ส่ง สำนักงานบัญชี

3.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้/ภาษี -ตรวจสอบจัดทำ ภงด 3 /53 และยื่นแบบต่อกรมสรรพกร -ตรวจสอบเอกสาร ด้านจ่าย ทั้งหมด ส่งสำนักงานบัญชี -ตรวจสอบการวางบิลเจ้าหนี้เพื่อทำจ่าย ในระบบแมงโก้

4.งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง -ตรวจสอบค่าแรงช่างทุก โครงการ แต่ละงวด เพื่อจ่ายทุกวันเสาร์ -ตรวจสอบการทำจ่าย ช่างกลุ่มวอลเปเปอร์ กลุ่มสวน กลุ่มติดแอร์ -ตรวจสอบใบวางบิลเงินค้ำประกันผลงานช่าง ทุก ๆ สิ้นเดือน -ตรวจสอบจ่ายคืนเงินค้ำประกันผลงาน ที่ครบ 1 ปี คืนให้ช่าง ปีละ 1 ครั้ง -ตรวจสอบใบวางบิล ร้านระดม และชีแพคระดม ทุก ๆ สิ้นเดือน -ตรวจสอบ เอกสารเปิดขาย สินค้าให้ ผรม ก่อนทำเรื่องตัดจ่าย พร้อมเช็คคู่การเบิกตาม B0Q และตรงตามงวดงาน -ตรวจสอบ ค่าแรงผู้รับเหมา ภายนอก (เหมาของ+แรง เช่น มณีเรียล และเพ็ญพงค์)

5.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่การเงิน -ตรวจสอบรายงานและแยกค่าใช้จ่าย ตาม Statement ทุก สิ้นเดือน 6.งานที่เกี่ยวข้องกับงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์ -ตรวจสอบใบเบิกสต๊อก ทุกเดือน ของสโตร์ -ตรวจสอบการนับสินค้าตามระยะเวลาทุก 3 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       เพศ ชาย – หญิง

2.       ไม่จำกัดอายุ

3.       วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

  ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคลอาวุโส —– เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศไม่จำกัด

2.      อายุ 27 ปีขึ้นไป

3.      วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล

4.      สามารถใช้แพลตฟอร์มในการรับสมัครงานได้หลากหลาย อย่างน้อย 3 ช่องทางขึ้นไป

5.      มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

6.      มีประสบการณ์ในการจัดหาทรัพยากรบุคคลด้านอสังหาริมทรัพย์เช่น ผู้รับเหมา ช่าง แรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                              เอกสารในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน                                               จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                  จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาผลการเรียน                                                     จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                             จำนวน 1 รูป

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือผลงานการทำงาน    จำนวน 1 ฉบับ

6. เอกสารวิชาชีพ เช่น ใบกว.

****บริษัทจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน****

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล chatpetch.career@gmail.com

โครงการฉัตรเพชรการ์เด้น วิลล์ 2

999 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

chatpetch
โพสต์โดย
chatpetch