เซลล์

เซลล์

เซลล์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sorry902@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เซลล์

-รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

-จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า – ใหม่ ในแต่ละเดือน รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า

-รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sorry902@gmail.com

แม่ศรีไพรการเกษตร
Sutthini@1234
โพสต์โดย
Sutthini@1234