(1.) เจ้าหน้าที่ Call Center

(1.) เจ้าหน้าที่ Call Center

(1.) เจ้าหน้าที่ Call Center

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading

(1.) เจ้าหน้าที่ Call Center

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย / หญิง

– วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป / สามารถทำงานเป็นกะได้

– รับโทรศัพท์การขอใช้บริการต่างๆ จากทาง ward หรือหน่วยงานภายใน

– ติดต่อประสานงาน งานตามที่ผู้ใช้บริการขอมา

– คอยให้คำแนะนำแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ

– บุคลิกดี พูดจาไพเราะสุขภาพแข็งแรง

• ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์

7iiK
โพสต์โดย
7iiK