(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

(1.) เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย / เวรเปล

คุณสมบัติผู้สมัคร

–   เพศชาย

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป / สามารถทำงานเป็นกะได้

-บุคลิกดี พูดจาไพเราะสุขภาพแข็งแรง

-มีความรู้ และเข้าใจในการให้บริการที่ดี

-มนุษย์สัมพันธ์ดีรักงานบริการ

• ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ •

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ รพ.ศรีนครินทร์ฯ ชั้น B ห้องโลจิสติกส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการและสนับสนุนทางการแพทย์

7iiK
โพสต์โดย
7iiK