เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.adpcenter2017@gmail.com

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

เจ้าหน้าที่รับชำระค่าบริการ (ประจำสาขาเมืองพล)

 • อายุ 30-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM/HRD/HROD อย่างน้อย 2-3 ปี
 • ดูแลระบบงานบริหารบุคคลากรและระเบียบขององค์กร
 • มีความรู้ความชำนาญด้านกฏหมายแรงงาน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สื่อสารกับทุกแผนกได้ดี
 • บริหารงานสรรหา ค่าจ้าง ค่าตอบแทนได้ตรงเวลา
 • สรุปโครงสร้างองค์กร/อัตรากำลัง (Manpower)
 • สามารถทำงานด้าน CSR /CRM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.adpcenter2017@gmail.com

เทเลวิซ ขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆภายใต้เครือข่ายเอไอเอส

HR Teerarat
โพสต์โดย
HR Teerarat