ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pree.cha20@windowslive.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง
– ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม Excel VLookup ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรองราคากับ Supplier
– บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท
– จัดทำ ตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
– ค้นหา เปรียบเทียบ และสั่งซื้อของตามรายการ
– ประสานกับตัวแทนของบริษัทในเครือ เพื่อสรุปยอดของที่จำเป็นต้องจัดซื้อ
– จัดทำรายการสั่งซื้อสินค้าแยกตามบริษัท
– รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งเรซูเม่ได้ที่ 💌 kkmetal8@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pree.cha20@windowslive.com

เค.เค เมททัล 2012
pree.cha1820
โพสต์โดย
pree.cha1820